KidsRights

tentoonstellingen > KidsRights

strip-kidsrights1

The International Children’s Peace Prize

Zie ook nieuws op RTV Oost.
De Internationale Kindervredesprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op bijzondere wijze inzet voor de rechten van het kind. Met de Internationale Kindervredesprijs zet KidsRights al tien jaar lang een dapper kind in de spotlights. Een onafhankelijk Expert Comité selecteert de winnaar uit nominaties vanuit de hele wereld. De prijs werd in 2005 gelanceerd tijdens de wereldtop van Nobel Vredesprijswinnaars in Rome, onder voorzitterschap van Michail Gorbatsjov. Sindsdien wordt de prijs jaarlijks uitgereikt door een Nobel Vredesprijswinnaar. De winnaar ontvangt het beeldje ‘Nkosi’, dat laat zien hoe een kind de wereld in beweging brengt. Ook krijgt de winnaar een studiebeurs en een wereldwijd podium om de aandacht te vestigen op kinderrechten.

Voor meer informatie: www.kidsrights.nl/Wat-doet-KidsRights/Kindervredesprijs

KidsRights Kinderrechtenlespakket

strip-kidsrights2Waar heb je als kind recht op als je vlucht voor oorlog of geweld? Internationale Kindervredesprijswinnaars als Malala, Kesz, Baruani en Keita weten het en komen op voor de rechten van kinderen. Want ieder kind heeft recht op onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en bescherming.

In het Kinderrechtenlespakket maken uw leerlingen kennis met de moedige winnaars van de Internationale Kindervredesprijs en de rechten waar zij voor strijden.

Meer informatie over lespakketten: https://www.kidsrights.nl/scholen