voorwaarden You and I

tentoonstellingen > You and I > voorwaarden You and I

youandiVoorwaarden ‘You and I’

Hieronder vindt u een beschrijving van de fotowedstrijden voor drie Zwolse fototentoonstellingen. Het gaat om de volgende fotowedstrijden:

 • ‘You and I young’ voor jongeren van 10 – 18 jaar
 • ‘You and I in de wijk’ in Assendorp en Stadshagen
 • ‘You and I voor amateurs en professionals’ voor boven de 18 jaar
Algemene voorwaarden voor deelname
 • De inzendtermijn is van 1 januari tot 1 februari 2017.
 • De foto dient gemaakt te zijn in 2016 of begin 2017, foto’s die hier niet aan voldoen worden buitengesloten.
 • Foto’s met een journalistiek karakter, die gemanipuleerd zijn, worden uitgesloten door de vakjury om deel te nemen aan de fotowedstrijd en fototentoonstellingen.
 • Beeldmanipulatie is niet toegestaan, de vakjury hanteert de definitie over fotomanipulatie volgens het blad DIGIFOTO, nummer 1, 2016 (zie kader hieronder).
 • Zowel kleur als zwart-wit foto’s zijn toegestaan.
 • Deelnemers aan ‘You and I in de wijk’  mogen max. 7 foto’s voor een beeldverhaal van Assendorp en Stadshagen aanleveren, exclusief een foto uit het archief van het HCO of ander oud archiefmateriaal.
 • Deelnemers aan ‘You and I young  en ‘You and I voor amateurs en professionals’ mogen max. 3 foto’s aanleveren.
 • Het minimale formaat is A4 (21 x 29,7 cm) en maximale formaat is A2 (40 cm x 59,4 cm ). De foto’s worden aangeleverd in JPEG en moeten minimaal 300dpi zijn, maximale kwaliteit 5 MB.
 • Deelnemers aan ‘You and I in de wijk’ geven op het aanmeldingsformulier aan hoe de volgorde is tussen foto 1 t/m 7 en voorzien van een beschrijving foto en formaat.
 • De inzender uploadt de foto’s zoals aangegeven op de pagina ‘You and I’.
 • De inzender is de maker van de foto.
 • Indien in duoschap een beeldverhaal wordt ingeleverd binnen de fotowedstrijd ‘You and I in de wijk’ in Assendorp en Stadshagen, dan worden beide namen van de oudere en de jongere op het aanmeldingsformulier ingeleverd voorzien van een unieke code met korte toelichting en foto’s (max. 7) aangeleverd.
 • De inzending voldoet aan het thema’s voor de desbetreffende drie fototentoonstellingen, die apart zijn geformuleerd.
 • Minimum leeftijd van de inzender  is 10 jaar.

DITIFOTO, nummer 1, 2016, uitgegeven door Clipboard Publishing BV

Wat is fotomanipulatie?
Foto’s die niet natuurgetrouw zijn, misleiden het publiek. Ook mogen situaties niet (na)gespeeld worden. Voor portretten mag echter wel geposeerd worden, vanwege het genre. Ook in die foto’s mogen de werkzaamheden of handelingen van de geportretteerde niet verzonnen zijn.

Het toevoegen of verwijderen van elementen ui het frame:
Elementen die geen invloed hebben op de inhoud van de foto mogen verwijderd worden
Elementen die niet verwijderd mogen worden zijn:
– Fysieke kenmerken op het lichaam
– Kleine objecten op de foto
– Lichtweerkaatsingen
– Schaduwen
– Externe objecten die niet via croppen verwijderd kunnen worden

Samenvoegen van foto’s
Twee foto’s mogen op geen enkele manier samengevoegd worden binnen hetzelfde frame

Overige voorwaarden voor deelname
 • De deelnemer geeft De Grote Kerk Zwolle toestemming om zijn/haar foto(‘s) rechtenvrij te publiceren voor communicatie uitgaven van de Grote Kerk Zwolle in de meest brede zin, zowel print als elektronisch, met bronvermelding fotograaf.
 • De inzender is zelf verantwoordelijk voor het inzenden van de foto’s in verband met privacy van getoonde beelden en aansprakelijkheid.
 • De foto’s mogen niet het kenmerk dragen van reclame voor bepaalde producten.
 • De Grote Kerk Zwolle draagt zorg voor het afdrukken en plakken of inlijsten van de geselecteerde foto’s in fotolijsten.
 • De inzender geeft bij het inzenden van de foto aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 • De deelnemer geeft toestemming om de beeldverhalen van de fotowedstrijd ‘You and I in de wijk’ in Assendorp en Stadshagen tentoon te stellen in Wijkcentrum De Enk en Cultuurhuis Stadshagen en Grote Kerk Zwolle.
 • De deelnemer geeft toestemming om de fototentoonstelling met beeldverhalen ‘You and I in de wijk’ in Assendorp en Stadshagen’ na 3 april 2017 tot 31 december 2017 te  exposeren in andere publieke ruimten of maatschappelijke en culturele instellingen in Zwolle.
 • De copyright van het fotomateriaal is belegd bij het HCO betreffende oude archiefbeelden, die zijn vrijgesteld om te publiceren. De eigen ingezonden foto’s blijven het eigendom van degene die deelnemen aan de fotowedstrijden met dien verstande dat bovengenoemde randvoorwaarden worden gerespecteerd door de deelnemer en Grote Kerk Zwolle.
Jurering
 • Inzendingen worden beoordeeld op creativiteit, inhoudelijke aansluiting bij het thema ‘You and I’ en ‘You and I in de wijk’ in Assendorp en Stadshagen’.
 • Over de uitslag van de vakjury wordt niet gecorrespondeerd.
Vakjury

De vakjury is samengesteld met fotografen en deskundigen op het gebied van fotografie en storytelling in fotografie. Zij selecteren het ingezonden fotomateriaal op basis de randvoorwaarden hierboven beschreven.
Specifiek voor ‘You and I in de wijk’ in Assendorp en Stadshagen:
In overleg met de deelnemers van de beeldverhalen stelt de vakjury uiteindelijk het beeldverhaal voor de fototentoonstelling ‘You and I in de wijk’ voor Assendorp en Stadshagen vast en bepaalt welke beeldverhalen worden opgehangen in de Grote Kerk Zwolle en in Wijkcentrum De Enk in Assendorp en Cultuurhuis Stadshagen.